Cíle spolku Odyssea Tišnov

1. Propagace lukostřelby

V regionu rozšiřujeme povědomí o lukostřelbě, přesněji o instinktivní a 3D lukostřelbě. Seznamujeme veřejnost s lukostřelbou jako se sportem, ve kterém můžete trénovat, pilovat formu a snažit se o výsledky, ale především jako s relaxační aktivitou vhodnou pro širokou věkovou skupinu od předškoláků až po důchodce – bez ohledu na fyzické schopnosti jedince.

Lukostřelba je výbornou aktivitou pro celou rodinu, kdy na tzv. 3D parkuru (střeleckém okruhu) mohou jít společně děti s dospělými. Lukostřelba je ideální i jako společná činnost mužů rodiny, ti mají přeci jen přirozeně více aktivní lovecké instinkty a chutě po dobrodružství.

Formou putovní lukostřelnice se zkušenými střelci navštěvujeme nejrůznější akce v okolí a jsme k dispozici i ostatním spolkům a organizacím (školy, DDM, atd.).

 

2. Vybudování veřejné lukostřelnice – splněno 🙂

a vybudování lukostřeleckého 3D parkuru

Stěžejním cílem je vytvořit v regionu „sportoviště“ – místa určená k této aktivitě.

Veřejně dostupnou lukostřelnici už od podzimu 2018 máme.

Dalším cílem je vytvořit v blízkosti Tišnova 3D parkur. Jedná se trasu vytyčenou v přírodě – krajině se zastaveními, na kterých se střílí na různě vzdálené makety zvířat v životní velikosti. Taková trasa může mít například 2 km a skupinka střelců či rodina ji prochází cca 2 hodiny. Lukostřelba se v tomto případě stává příležitostí pro aktivní pohyb v přírodě, zajišťující společné zážitky spojené s „nezraňujícím lovem“.

Podpořte nás, přidejte se…

Uvítáme jakoukoli podporu – můžete se k nám přidat, sponzorovat naše projekty, doporučit nám lokalitu pro 3D park, nebo o nás jen dát vědět dál. Pokud byste rádi dostávali pozvánky na naše akce, klikněte zde

Rada spolku

Václav Kappel, předseda sdružení
Tomáš Borek, člen rady
Jiří Holub, člen rady

Činnost spolku Odyssea Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova

Logo Tišnov

Kontakt